Ohjelmistot Raportointi ja BI-ratkaisut DB Pro Services Power BI -ratkaisu

Severa + DB Pro Services Power BI

Ratkaisu datan automaattiseen integrointiin, raportointiin sekä visualisointiin

DB Pro Servicesin tarjoama Power BI on Microsoftin laajasti käytössä oleva raportointityökalu, joka integroituu saumattomasti muihin Office 365 -tuotteisiin kuten Microsoft Teamsiin. DB Pro Servicesin Power BI -integraatioratkaisu mahdollistaa API-rajapinnan avulla Severan datan automaattisen integroinnin ja visualisoinnin.

Ratkaisua voidaan käyttää suoraan Power BI -desktopista työasemassa tai se voidaan julkaista Power BI -palveluun ja jakaa se käyttäjille esim. Teamsin tai mobiilisovelluksen kautta. Lisäksi Power BI -sovellus voidaan helposti mukauttaa asiakkaan tarpeet huomioiden.

Ymmärrä liiketoimintaasi paremmin porautumalla syvemmälle lukuihin

Power BI -sovellus sisältää ison joukon valmiiksi määritettyjä mittareita ja laskentoja. Uusi mittareita voidaan helposti lisätä asiakkaan tarpeet huomioiden. Oheisessa esimerkkiraportissa näkyy yksi keskeinen mittari, laskutusaste. Se perustuu tuntikirjauksiin, aktiviteetteihin sekä aika-dimensioon, johon on lisätty viralliset juhla/vapaapäivät.

Ohjeet integraation käyttöönottoon

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta, ks. rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Power BI -sovelluksen käyttöönoton suorittaa DB Pro Servicesin konsultit yhdessä asiakkaan kanssa. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Siirtyvät tiedot

Integraatiot
Severaan
Severasta
Asiakkaat
Ei mahdollinen
Automaattinen
Tuntikirjaukset
Ei mahdollinen
Automaattinen
Laskut
Ei mahdollinen
Automaattinen
Projektit
Ei mahdollinen
Automaattinen
Aktiviteetit
Ei mahdollinen
Automaattinen
Severan käyttäjät
Ei mahdollinen
Automaattinen
Yhteyshenkilöt
Ei mahdollinen
Automaattinen

DB Pro Services Power BI -ratkaisu

by DB Pro Services
DB Pro Servicesin tarjoama Power BI-ratkaisu on raportointityökalu Severan datan automaattiseen integrointiin ja visualisointiin.
Lisätietoa:

Lisätietoa integraatiosta löydät DB Pro Servicen nettisivuilta.

Tutustu